Budowanie zaangażowania (Zmiana, Strategia, Kultura)

Na efektywność działania organizacji największy wpływ mają LUDZIE. To ich opór przed zmianą, mniej lub bardziej jawne sabotowanie nowych/innych działań decydują o powodzeniu lub porażce wdrażanych rozwiązań. 

Wspierając organizacje w skutecznej implementacji zmian/nowych strategii/modeli zarządczych, proponujemy rozwiązania skutecznie angażujące pracowników:

  • Analizę tzw. „pola sił” dla wprowadzanej zmiany/innowacji
  • Aktywne włączanie różnych grup organizacji w kreowanie, planowanie i weryfikowanie działań operacyjnych wspierających zmianę
  • Wybór i przygotowanie tzw. Liderów Zmian poprzez dedykowane działania rozwojowe
  • Działania zaradcze w sytuacjach kryzysowych