Rozwijanie komunikacji i współpracy w organizacji

Przygotowujemy i wdrażamy sprawdzone rozwiązania służące:

  • Wypracowaniu sposobów komunikowania wzajemnych oczekiwań, potrzeb i celów pomiędzy zespołami/dyrektorami/członkami zespołu
  • Wzmocnieniu/nabyciu umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów, konfliktów oraz podejmowania decyzji pomiędzy zespołami/dyrektorami/członkami zespołu
  • Zbudowaniu wzajemnego zaufania

 

Pracujemy metodami warsztatowymi, maksymalnie angażującymi pracowników w szukanie najlepszych rozwiązań.
 

Specjalizujemy się w pracy z zespołami z poziomu Executive: członkowie Zarządu, kluczowi menedżerowie
i ich zespoły.