Akademia Przywództwa

Praktyczne warsztaty i wykłady Akademii Przywództwa kierujemy do menedżerów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje, wzmacniać swoją efektywność zarządzania i stawać się skutecznymi liderami.
Realizowane w formule szkoleń zamkniętych, są idealnie dopasowane do specyfiki organizacji i potrzeb jej uczestników.

Wybrane moduły szkoleniowe:

  • "Motywujący styl zarządzania w organizacji"

  • "GROW czyli efektywność w rozmowach z podwładnymi"

  • „Feedback – szansa czy przegrana menedżera?”

  • „Sztuka zarządzania spotkaniami, czyli produktywne prowadzenie i uczestnictwo w spotkaniach”

  • „Podstawy facylitacji dla menedżerów”