Diagnoza zespołu, analiza dysfunkcji

Duża rotacja w zespole, brak adekwatnych wyników, jawne bądź ukryte konflikty - wszystkie te symptomy wskazują na poważne dysfunkcje zespołu.

By lepiej zdiagnozować sytuację, rekomendujemy profesjonalny audyt zespołu przy użyciu Kwestionariusza TAD (ankieta on-line) opracowanego przez Team Coaching International.

Po wypełnieniu indywidualnej ankiet przez wszystkich członków zespołu powstaje raport precyzyjnie obrazujące zespół, takim jaki jest dziś. 

Jest to początek pracy rozwojowej z zespołem polegającej na wzmocnieniu jego atutów i wyeliminowaniu niepożądanych zachowań, sposobów i stylów komunikacji czy współlpracy.