Team coaching

Program ten, dedykujemy zespołom, które potrzebują wyraźnego wzrostu swojej efektywności i/lub poprawy atmosfery w zespole.

Efektem wspólnych sesji jest:

  • Zbudowanie wzajemnego zaufania w zespole

  • Angażowanie się w prace zespołu i branie odpowiedzialności za wspólne rezultaty przez wszystkich jego członków

  • Wypracowanie i stosowanie zasad otwartego komunikowania wzajemnych oczekiwań, potrzeb i obaw 

  • Docenianie różnorodności i korzystanie z różnych umiejętności i doświadczeń członków zespołu

Team coaching, prowadzony jest przez doświadczonych coachów/facylitatorów w oparciu o zaawansowane techniki coachingowe i facylitcyjne, według standardów ICF i IAF.