Assessment/Development/
Learning Centre

Metodę Assessment/Developmente Centre stosujemy gdy chcemy precyzyjnie i obiektywnie:

  • zdefiniować mocne i słabe strony pracowników oraz uzyskać dla nich konkretne rekomendacje rozwojowe
  • precyzyjnie określić potrzeby szkoleniowe pracowników
  • przeprowadzić rekrutację zewnętrzną lub wewnętrzną

 

Learning Centre rekomendujemy gdy:

  • tworzymy grupę Talentów lub przyszłych Sukcesorów w organizacji
  • szukamy osób z potencjałem, przyszłych Liderów działających efektywnie w dynamicznie zmieniającym się środowisku