Performance coaching

Performance Coaching jest programem dedykowanym menedżerowi i wzmacniającym efektywność organizacji.

Jeśli menedżer potrzebuje by bardziej skuteczny,
a w szczególności:

  • sprawnie delegować zadania

 

  • efektywnie organizować swoją pracę

 

  • szybko podejmować dobre decyzje

 

  • być bardziej asertywnym w kontaktach zawodowych

 

  • efektywnie komunikować się z innymi

 

  • budować satysfakcjonujące relacje z innymi

 

Rekomendujemy Performance Coaching.
Oferujemy programy: 3,6 i 9 miesięczne oraz sesje interwencyjne.